ბეტონის წარმოება

მიქსორის მაღალტექნოლოგიური ბეტონის ქარხნების კომპონენტების მიწოდების ავტომატიზებული სისტემა პროდუქციის თანაბარხარისხიანობას უზრუნველყოფს. ყოველი მანქანა ბეტონით დატვირთვის შემდეგ ელექტრო სასწორზე იწონება და ფორმდება წონის დამადასტურებელი ოქმი. ჩვენი მომხმარებელი დარწმუნებულია როგორც მიწოდებული ბეტონის ხარისხში, ასევე მის მოცულობაში. 
დიდი წარმადობის მაღალტექნოლოგიური ქარხანა, ხარისხის კონტროლის უწყვეტი პროცესი, კვალიფიციური პერსონალი და ხარისხიანი ინერტული მასალები ბეტონის უწყვეტ და გეგმაზომიერ მიწოდებას უზრუნველყოფს.
კომპანია მიქსორი თქვენი საიმედო  პარტნიორია:
  • მაღალი წარმადობა
  • მართვის ავტომატიზებული სისტემა
  • პროდუქციის უწყვეტი მიწოდება
  • ზუსტი წონის სამშენებლო პროდუქტი
  • ბეტონის გარანტირებული სიმტკიცე
  • მომსახურების მოქნილი სისტემა
ბეტონი image