რკინაბეტონის ბოძი

ქარხანა აწარმოებს 8, 9, 10.5 და 11 მეტრი სიმაღლის 10 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის რკინაბეტონის საყრდენ დგარებს.